Jak przeprowadzić wdrożenie?

Pewnie myślisz, że wdrożenie aplikacji typu EZD to trudna i bolesna  operacja. Może tak się zdarzyć. Jednak jeśli wdrożenie zostanie właściwie przygotowane i przeprowadzone, to bez większych sensacji uruchomisz EZD w Twoim urzędzie. Jak to zrobić? Poniżej znajdziesz propozycję organizacji wdrożenia.

Schemat wdrożenia

Nowe technologie mają swoich zwolenników, ale i przeciwników. Wytypuj i zaproś do współpracy zwolenników. Konkretnie, wyznacz tzw. konsultantów wydziałowych i korzystaj z ich pomocy już na etapie wybierania EZD.
0

Wybór aplikacji

Wybierając EZD nie ograniczaj się tylko prezentacji. Zorganizuj szkolenia dla konsultantów wydziałowych. Uruchomiając wdrożenie i Ty i Twój zespół będziecie już dobrze znali wdrażaną aplikację.

1

Przygotowanie organizacyjne

Przygotuj harmonogram wdrożenia, wyznacz koordynatora  wdrożenia oraz konsultantów w wydziałowych.

2

Przygotowanie formalne

Wydaj zarządzenia zapowiadające wdrożenie. Podaj harmonogram wdrożenia oraz wyznacz role i zadania dla poszczególnych uczestników wdrożenia.

3

Przygotowanie informatyczne

Przygotuj serwer, zainstaluj aplikacje na serwerze oraz na komputerach pracowników.

4

Uruchomienie wdrożenia

Wykorzystaj raport wdrożenia i uzyskaj od pracowników potwierdzenie, że zapoznali się z materiałami szkoleniowymi.

5

Rozpocznij normalną pracę w EZD

Sprawdź czy pracownicy zarejestrowali w EZD wszystkie aktualnie prowadzone sprawy oraz czy obsługują bieżącą korespondencję. Korzystaj z raportu wdrożenia.

6

Reaguj na trudności z wdrożeniem

Wspieraj pracowników u których są widoczne trudności z wdrożeniem. Zleć konsultantom wydziałowym opiekę nad takimi pracownikami. Poproś o pomoc dostawcę Systemu Magistrat.

7

Zakończ wdrożenie

Ogłoś zakończenie wdrożenia kiedy korespondencja wpływająca i wychodząca będzie na bieżąco obsługiwana w EZD.

Podział zadań wdrożenia na pracowników

Kordynator

Przygotowanie zarządzenia dot. wdrożenia EZD - harmonogram wdrożenia oraz wyznaczenie konsultantów wydziałowych
Współpraca z administratorem na etapie przygotowania i realizacji wdrożenia
Bieżąca analiza raportu wdrożenia, raportowanie zarządowi gminy postępów wdrożenia
Bieżąca współpraca z dostawcą Systemu Magistrat

Administrator

Instalacja i konfiguracja aplikacji na serwerze oraz instalacja na komputerach użytkowników
Bieżące reagowanie na ew. problemy informatyczne
Kontakt z dostawcą Systemu Magistrat w zakresie zagadnień informatycznych

Konsultanci wydziałowi

Bieżące wsparcie udzielane pracownikom wydziału w zakresie pracy w Systemie Magistrat
Kontakt z dostawcą Systemu Magistrat w zakresie zagadnień merytorycznych

Pracownicy

Zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi dot. ich zakresu pracy
Rejestracja w aplikacji EZD teczek spraw, które są w toku
Utworzenie aplikacji EZD szablonów pism
Bieżąca obsługa korespondencji przychodzącej

Często zadawane pytania

Co to jest system EZD nowej generacji?

Czym różni się EZD nowej generacji od systemów starszej generacji?

Dlaczego system EZD jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowanie urzędu?

Dlaczego w aplikacji Magistrat pisma elektroniczne muszę podpisywać podpisem elektronicznym?

Czy praca z system EZD oznacza brak możliwości wglądu w dokument źródłowy?

Czy zmiana dotychczasowego EZD w urzędzie na aplikację Magistrat ma sens?

Czym wyróżnia się wdrożenie aplikacji Magistrat?

Dlaczego aplikacja jest w formie abonamentu?

Trzy modele wdrożenia

Naszym zadaniem EZD Magistrat to aplikacja na tyle prosta, że można ją wdrożyć samodzielnie. Jednak klientom, którzy oczekują wsparcia na etapie wdrożenia oferujemy odpłatną usługę wdrożenia aplikacji. Do wyboru są dwie opcje odpłatnej usługi wdrożeniowej: wdrożenie w tzw. modelu mieszanym i w modelu wspieranym.

Zakres wdrożenia

Samodzielny

Mieszany

Wspierany

bezpłatny
50% kwoty zakupionych modułów
100 % kwoty zakupionych modułów

Filmy szkoleniowe

Dostęp do bazy filmów szkoleniowych

Wsparcie dla administratora

Na etapie instalacji i konfiguracji serwera

Szkolenie online / helpdesk

Administrator
Koordynator
Konsultanci
Pracownicy

Zapisz się na bezpłatny webinar

Lub pobierz materiały promocyjne