System Magistrat
dużo łatwiej niż myślisz, taniej niż się spodziewasz

Uruchomienie elektronicznej obsługi petentów oznacza, że całe postępowanie, od złożenia wniosku poprzez jego rozpatrzenie, aż do udzielenia przez urząd odpowiedzi, jest prowadzone elektronicznie. Aby elektroniczna obsługa była możliwa potrzebne są aplikacje elektroniczne zarówno dla petentów, do składania wniosków i odbierania odpowiedzi, jak i dla urzędników, do elektronicznego procedowania wniosków. Te narzędzia to moduł EBP dla petentów i moduł EZD dla urzędników.

Kompleksowy e-obieg wraz z modułami dziedzinowymi

Korespondencja urzędu dotyczy nie tylko toczących się postępowań. Wpływają również faktury czy deklaracje, czyli dokumenty podlegające opracowaniu w aplikacjach dziedzinowych. Oznacza to, że moduł EZD powinien współpracować z aplikacjami dziedzinowymi. System Magistrat podąża w tym kierunku uzupełniając moduł EZD o moduły dziedzinowe.

Moduł Budżet

Aplikacja, która umożliwia tworzenie, akceptację i rozliczanie zaangażowań oraz obsługuje elektroniczną rejestrację i akceptację faktur.

Dowiedz się więcej

Moduł Rada

Aplikacja, która umożliwia przygotowanie projektów uchwał,  przygotowanie i obsługę sesji rady, udostępnianie archiwalnych materiałów sesji oraz publikację prawa miejscowego.

Zobacz film

Dowiedź się więcej

Moduł Stypendia

Aplikacja, która umożliwia rejestracje wniosków stypendialnych oraz generowanie decyzji dot. złożonych wniosków.

Dowiedź się więcej

Zaufane rozwiązanie

Nasze aplikacje pomagają w codziennej pracy w wielu urzędach. Dostarczamy rozwiązania, które sprawdzą się również w Twojej gminie.

Jak wybrać aplikację EZD

Bez względu na model pracy z systemem EZD można wskazać cechy systemu, na które warto zwrócić uwagę wybierając system EZD

Intuicyjny, łatwy do opanowania interfejs

Oszczędne prezentowanie dostępnych funkcji

Łatwość wdrożenia

Dostępność modułu Elektronicznego Biura Mieszkańca

Cennik

Gmina wiejska

Miesięcznie
Rocznie

EZD

590 zł
5 900 zł

EBP

190 zł
1 900 zł

Budżet

250 zł
2 500 zł

Rada

550 zł
5 500 zł

Stypendia

90 zł
900 zł

Gmina wiejsko-miejska
Gmina miejska

Miesięcznie
Rocznie

EZD

790 zł
7 900 zł

EBP

290 zł
2 900 zł

Budżet

390 zł
3 900 zł

Rada

550 zł
5 500 zł

Stypendia

150 zł
1 500 zł

Starostwo
Powiat grodzki

EZD

Oferta indywidualna

EBP

Oferta indywidualna

Budżet

Oferta indywidualna

Rada

Oferta indywidualna

Stypendia

Oferta indywidualna

*Cennik zawiera opłaty licencyjne za korzystanie z aplikacji przez wszystkich pracowników urzędu
**Opłaty licencyjne podane są jako kwoty brutto
Zobacz flim system magistrat

Lub pobierz materiały promocyjne

Zapisz się na bezpłatną prezentację